Υπηρεσία voice mail

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα οφέλη και τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

Η υπηρεσία voice mail προσφέρει τη δυνατότητα στους Τελικούς Χρήστες να μεταβιβάζουν τις εισερχόμενες κλήσεις τους σε voice mail (προσωπική θυρίδα).

Ο χρήστης ειδοποιείται με γραπτό μήνυμα ότι έχει λάβει φωνητικό μήνυμα στο voice mail του και ενημερώνεται για τους τρόπους πρόσβασης για την ακρόαση αυτού.

Η ακρόαση του μηνύματος μπορεί να γίνει είτε από το κινητό στο οποίο ανήκει η τηλεφωνική θυρίδα καλώντας απευθείας το νούμερο ‘123’, είτε καλώντας από οποιαδήποτε τηλέφωνο (σταθερό ή άλλο κινητό) το νούμερο ‘6971000123’, πληκτρολογώντας τον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου και κάνοντας κατόπιν χρήση τετραψήφιου προσωποποιημένου κωδικού PIN.