Υλοποιήθηκε από την ΚτΠ Μ.Α.Ε η διασύνδεση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο GR-IX

Υλοποιήθηκε από την ΚτΠ Μ.Α.Ε η διασύνδεση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο GR-IX

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα πραγματοποιήθηκε για την υλοποίηση του εμβληματικού έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, συνολικού προϋπολογισμού 620 εκ. ευρώ, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί από την Πολιτεία ως ένα έργο υψηλής οικονομικής και τεχνολογικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου Τομέα.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε από την «Κοινωνία της Πληροφορίας», η οποία ως εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί το σύνολο του έργου για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), η ολοκλήρωση της διασύνδεσης των δύο κεντρικών κόμβων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, SIX1 (Κορωπί) και SIX2 (Χανιά), με τους κόμβους του Ελληνικού Internet Exchange (GR-IX).

Η διασύνδεση αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο της εκτέλεσης της σύμβασης του Υποέργου 4 του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ» – «Κεντρική υποδομή διασύνδεσης δικτύου (SIX) και υποδομές κέντρων δεδομένων», η οποία υλοποιείται από τον Ιούλιο του 2019 και πλέον, βρίσκεται στη Φάση 4 της παραμετροποίησης των κεντρικών υποδομών που βρίσκονται σε κάθε ένα κέντρο δεδομένων (SIX1 & SIX2).

Οι κεντρικοί κόμβοι SIX1 και SIX2 συνιστούν το μέσο διασύνδεσης τόσο μεταξύ των 34.000 κτηρίων και των 55.000 χρηστών ασύρματης νησίδας (κίνηση “onnet”) όσο και μεταξύ άλλων δικτύων του Ελληνικού Internet Exchange (GR-IX) (κίνηση “offnet”) και ως τέτοια θα διαχειρίζονται όλη την κίνηση των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ από και προς τους ελληνικούς ιστότοπους. Στο πλαίσιο του έργου, η ανάδοχος εταιρεία «TI Sparkle», υλοποίησε δύο ξεχωριστές συνδέσεις μεταξύ των κόμβων του SIX (μία σύνδεση για κάθε κόμβο) και της υποδομής του GRIX. Οι δύο κόμβοι SIX 1 και SIX 2 λειτουργούν βάση σχεδίασης σε κατάσταση “active-active” γεγονός που σημαίνει ότι σε περίπτωση αστοχίας μιας εκ των δύο συνδέσεων, το σύνολο της κίνησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ προς το GR-IX θα δρομολογείται αυτόματα μέσω της δεύτερης. Η αρχική διασύνδεση υλοποιήθηκε με χωρητικότητα 10Gbps για κάθε ένα από τους 2 κόμβους, και ήδη σχεδιάζεται η μελλοντική της επαύξηση.

Το SIX αποτελεί την μετεξέλιξη του υφιστάμενου δικτύου κορμού του ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, αλλά και την υποδομή μέσω της οποίας θα γίνεται η επικοινωνία μεταξύ των νησίδων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, η διασύνδεση με τρίτα δίκτυα, με το Ιντερνετ και τις λοιπές υπηρεσίες που διατίθενται κεντρικά.

Παράλληλα η ΚτΠ ΜΑΕ με συνέπεια στο συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου, προχωρά στην εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων και την υλοποίηση του συνόλου του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο αποτελείται από πέντε κύρια Υποέργα που παρουσιάζουν μια υψηλού βαθμού συνέργεια και διαλειτουργικότητα μεταξύ τους.

Ο Γενικός Διευθυντής Έργων της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κ. Δημήτρης Γιάντσης μετά την σημαντική αυτή υλοποίηση, τόνισε: «Η διασύνδεση του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στο GRIX αποτελεί μια ακόμα σημαντική «νίκη» στον αγώνα για την υλοποίηση αυτού του mega-project. Οσο προχωρά η υλοποίηση των 33 μέχρι σήμερα υπογεγραμμένων συμβάσεων, τόσο αναδεικνύεται η τεχνολογική και επιχειρησιακή πολυπλοκότητα του έργου. Ωστόσο η ομάδα της ΚτΠ ΜΑΕ σε αγαστή συνεργασία με τους αναδόχους των έργων και τους συνεργάτες μας “τρέχει” με μεγάλη ταχύτητα ώστε να φτάσουμε πολύ σύντομα στην πιλοτική και εν συνεχεία στην παραγωγική λειτουργία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ».

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αφορά στη δημιουργία ενός ενιαίου Δικτύου διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου Τομέα με κύριο αντικείμενο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για τρία συνεχόμενα έτη, παρέχοντας έτσι κάλυψη σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας που στεγάζουν φορείς του Δημοσίου.

Τεχνολογικά, το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ θα αντικαταστήσει τον τηλεπικοινωνιακό δικτυακό εξοπλισμό στο σύνολο του Δημοσίου, πάνω από τον οποίο θα «περάσουν» οι αναβαθμισμένες ταχύτητες (έως και 1Gbps) που θα εξυπηρετούν τους φορείς. Επιπλέον, θα καλύψει τις τηλεφωνικές ανάγκες του Δημόσιου Τομέα, σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία, με δωρεάν κλήσεις μεταξύ φορέων του Δικτύου προσφέροντας, παράλληλα, και ένα πλήθος προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών στους Δημόσιους λειτουργούς με μεγάλη ασφάλεια.