Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Το Δημόσιο αξιοποιεί τα οφέλη και τις νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βασικοί στόχοι του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί το«έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ)

01

Σχεδίαση του έργου →

Υποέργα / Δράσεις ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙΣυστατικές ΥπηρεσίεςΠροϋπολογισμός

02

Ανάθεση →

Συμφωνίες & Κοινοτική Χρηματοδότηση
Διαγωνιστική διαδικασία

03

Υλοποίηση →

Κεντρικές υποδομές διασύνδεσης (SIX) Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA Υποδομές & υπηρεσίες ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης

@ Δικτυακές Υπηρεσίες

Αλληλογραφία / Διαχείριση / Φιλοξενία